Нашите услуги

 • Централизирана охрана

  СОТ 161 е първата и най-голяма фирма в областта на частната сигнално-охранителна дейност в България. Тя е лидер в централизираната охрана на обекти и на охранителните фирми от Югоизточна Европа.

  Виж
 • Физическа охрана

  СОТ 161 предоставя 24-часова физическа охрана в над 900 обекта на територията, на цялата страна. В тази дейност са заети 3500 служители на фирмата.
  Съгласно сключените договори сътрудниците по охрана са невъоръжени, или са въоръжени с късо или дълго огнестрелно оръжие. Разполагат с предпазни и защитни средства, средства за комуникация и униформено облекло с отличителни знаци, утвърдени от органите на МВР.
  От 2009 г. Дирекция „Физическа охрана“ разполага с модерен Национален оперативен контролен център (НОКЦ). Чрез НОКЦ в общо над 550 обекта се извършва видеоконтрол на охранителите по време на работа и се проверява валидността на получаваните алармени сигнали. Услугите, свързани с отдалечено видеонаблюдение, представляват част от пакет комплексни мерки, значително...

  Виж
 • Охрана на ценни пратки и товари – ИНКАСО

  СОТ 161 има над 15-годишен опит в охраната на ценни пратки и товари, или популярно – инкасо. Дейността по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, СОТ 161 извършва със специално оборудван в Германия брониран транспорт, състоящ се от над 60 собствени бронирани автомобила с касов отсек, GPS-позициониране, надеждна свръзка и други технически и помощни средства за защита. За гарантиране на необходимата сигурност, специализираните автомобили са в постоянна връзка с Националния оперативен дежурен център на СОТ 161. Маршрутът им на движение се наблюдава посредством GPS система за сателитна локализация и навигация, което дава възможност за бърза реакция и оказване на помощ...

  Виж
 • Специализирана охрана

  Отдел "Специализирана охрана" е ВИП подразделението на СОТ "ЕООД".
  Охранителите в него са предимно бивши служители на НСО, МВР и МО, като дейността му е обособена в две направления:
  "Персонална VIP охрана"
  "Масови мероприятия"

  Виж
 • Видеонаблюдение

  В продължение на повече от 20 години СОТ 161 разработва и развива технологии, без аналог на охранителния пазар.
  Наличните ресурси и достъпа до иновации, дадоха възможност на екипа в центъра да създаде концепция за видеоконтрол, която утвърди СОТ 161 като пионер и в охраната на обекти с помощта на системи за отдалечено видеонаблюдение.
  Ако желаете да заявите включване, позвънете на номер: 02/91165
  Имейл за контакт: video@sot.bg

  Виж
 • Изграждане и поддръжка

  От 27.06.2011 г. На денонощен телефон 02/ 91 165, Call Center "СОТ” ЕООД на дирекция „Инженеринг”, се приемат заявки за изграждане на нови обекти. Дежурни оператори от Центъра приемат сигнали за незабавно отстраняване на възникнали технически проблеми в СОТ системите на граждани и корпоративни клиенти.
  ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА "ПОДДРЪЖКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ" ЗА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – 4 (четири) ЛЕВА. Еднократна такса при посещение за техническа поддръжка по заявка от възложителя – за юридически и физически лица – 15 (петнадесет) лева.

  Виж
 • Неотложна медицинска помощ

  Със собствени линейки, обзаведени с най-съвременна животоспасяваща медицинска апаратура и лекарски екипи на Токуда болница София, срещу минимална месечна такса, СОТ 161 осигурява неотложна медицинска помощ на пострадали и нуждаещи се свои клиенти на мястото на инцидента и по време на транспорта до Токуда болница или до друга, избрана от клиента, в която има отделение за спешна медицинска помощ.

  ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА Е 2 (два) ЛЕВА МЕСЕЧНО ЗА ДВЕ ЛИЦА!

  В момента около 16 000 души от клиентите на СОТ 161 ползват услугата, която набира ежедневно нови абонати.

  Линейките се управляват от много добре подготвени и опитни служители с дългогодишен стаж в екипите за реагиране.

  Виж
 • Депозитарен шкаф

  По своя замисъл и изпълнение, услугата "Депозитарен шкаф" е уникална – няма друга фирма на българския пазар, която да предлага продукт, припокриващ се като характеристика или функционалност с Депозитарния шкаф.

  За информация: 02/ 91 161 за стационарни мрежи и 91 161 – за всички мобилни мрежи

  Виж
 • Трезор

  "СОТ - сигнално охранителна техника" ЕООД разполага с обществен трезор в офиса на фирмата на бул. "Г. М. Димитров" № 52 - София.За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорът предлага широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите. Абонатите на централизираната система за охрана на СОТ 161, ползват 20% отстъпка от таксите.
  Работното време на трезора е от 9,00 до 17,00 ч. в делнични дни. За подробна информация може да се обръщате на телефони:(02)8170295 и 9198295.
  ЗА УВАЖАЕМИТЕ КЛИЕНТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРЕЗОР НА „СОТ“ ЕООД! УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 21 и 22.09.2015 Г. ТРЕЗОРЪТ ЩЕ РАБОТИ ОТ 09 ДО 15 Ч. ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

  Виж
 • Специализирана охрана