Дирекция "Инженеринг"

Дирекция "Инженеринг" проектира, изгражда и поддържа:

  • Мрежи и системи за комуникация и обмен на данни.
  • Всички видове Технически системи за сигурност в обектите на централизирана охрана - алармени системи, видео-наблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа.

Вече повече от 2 години (от юни 2011 г.) работи собствен Call Center  към "СОТ” ЕООД. На денонощен телефон 02/91 165, дежурни оператори от центъра приемат сигнали за незабавно отстраняване на възникнали технически проблеми в системите за контрол и охрана на всички обекти, включени в комуникационните мрежи на СОТ 161.

В същия център се приемат заявки за изграждане на нови обекти, на адрес - offers@sot.bg

Технически системи за сигурност